VVE Beheer

Het beheer van een Vereniging van Eigenaren van enige omvang is een hele klus; het lijkt allemaal simpel, maar in de praktijk zijn de zaken veel complexer dan gedacht. Soms heeft u behoefte aan advies bij lastige vraagstukken: Peijs en Kloos kan uw aanspreekpunt voor alle praktische vragen zijn.
Gemiddeld houden VVE’s twee tot vier maal per jaar een bestuursvergadering en vindt één keer per jaar de ledenvergadering plaats. De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan van de vereniging en stelt het jaarverslag en de begroting officieel vast. Ook biedt deze vergadering de mogelijkheid om met alle eigenaren over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen. Wij nemen u daarbij veel werk uit handen: wij ondersteunen u bij de voorbereiding, schrijven de vergadering voor u uit en verzorgen de notulen. Waar mogelijk ondersteunen wij het bestuur met het opvolgen van de acties.

Wat kunnen wij voor uw VVE doen:

 • ondersteuning financieel beheer
 • ondersteuning op administratief en bestuurlijk gebied
 • ondersteuning bij technisch beheer
 • opstarten nieuwe VVE’s
 • activeren slapende VVE’s
 • ondersteuning bij verzekeringsclaims en energiezaken

U betaalt bij Peijs en Kloos alleen voor zaken waar u gebruik van maakt: de uren voor het financieel en administratief en technisch beheer en adviezen. Projectmatige zaken, zoals bijvoorbeeld de begeleiding van groot onderhoud en de meerjarenonderhoudsbegroting, worden in rekening gebracht op het moment dat wij deze werkzaamheden verrichten.

Financieel

Op financieel gebied kunnen wij de volgende werkzaamheden voor de Vereniging van Eigenaren op ons nemen:

 • incasseren van de VVE-bijdrage
 • debiteurenbewaking
 • betalen van facturen
 • opmaken van de jaarrekening, de jaarstukken en de begroting
 • bewaken van de begroting
 • opstellen van jaarlijkse afrekeningen van nutsbedrijven bij collectief gebruik

Administratief en bestuurlijk

Wij kunnen de VVE ondersteunen bij alle administratieve en bestuurlijke werkzaamheden. Dit betreft de volgende activiteiten:

 • bijhouden van mutaties in het eigenarenbestand
 • schriftelijk verwelkomen van nieuwe eigenaren
 • adviseren van de VVE / het bestuur inzake te treffen maatregelen bij overtredingen van geldende regels door eigenaren/gebruikers
 • begeleiden van schademeldingen
 • verzorgen van de correspondentie vanuit de VVE
 • organiseren en bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
 • bijwonen van de bestuursvergadering(en)
 • notuleren van vergaderingen
 • ondersteunen van het bestuur met het opvolgen van de acties vanuit de ledenvergadering

Technisch

Op technisch gebied kunnen wij de volgende werkzaamheden van de Vereniging van Eigenaren coördineren:

 • verzorgen van regulier en klein dagelijks onderhoud
 • zorgdragen voor het laten opstellen en het volgen van het meerjarenonderhoudsplan
 • adviseren van de VVE /het bestuur bij het aangaan van (onderhouds)-overeenkomsten.