Belasting

Aangifte doen voor de belasting kan tijdrovend en complex zijn. De belastingadviseurs van Peijs en Kloos zijn op de hoogte van de laatste fiscale wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat uw belastingaangifte tijdig en op de juiste manier wordt gedaan. U kunt bij ons terecht voor hulp bij uw aangifte voor o.a.:

  • inkomstenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • omzetbelasting
  • loonheffing
  • dividendbelasting
  • schenk- en erfbelasting
  • aanvragen van toeslagen
  • internationale belastingaangifte

Uiteraard zijn wij ook bereikbaar voor informatie en advies inzake de diverse belastingen.

Bezwaar- en beroepschriften voor de belasting

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het bedrag dat u aan belasting moet betalen; dat u een beslissing van de Belastingdienst wilt aanvechten.  Wij kunnen dan de correspondentie met de Belastingdienst voor u verzorgen: aanvragen van uitstel en/of het opstellen van een bezwaar- en beroepschrift.