Niet alle BTW is aftrekbaar

Niet alle voorbelasting over zakelijke kosten en inkopen is aftrekbaar. Bijvoorbeeld BTW over eten en drinken in een hotel, restaurant e.d. is niet aftrekbaar. De BTW over overnachtingskosten (als deze zakelijk zijn)  is wel aftrekbaar.

Uiteraard dienen er altijd bonnen/facturen aanwezig te zijn waarop de BTW staat vermeld. In geval van openbaar vervoer en taxivervoer geldt het vervoerbewijs als factuur. Openbaar vervoer is belast met 6% BTW. Dit staat niet op het kaartje of op het OV-overzicht. Dit zijn de enige kosten waar wel BTW mag worden verrekend hoewel de BTW niet op de factuur staat vermeld.

Bij contante betaling van brandstof is BTW niet aftrekbaar , ook niet wanneer de tankbon vervolgens bij het bedrijf wordt gedeclareerd.

De BTW in relatiegeschenken kan niet altijd worden afgetrokken. Een relatiegeschenk is een incidentele gift aan een bestaande relatie, medewerker of leverancier; het zijn dus geen wervende geschenken. In principe kan de BTW over relatiegeschenken afgetrokken worden. Er zijn 2 uitzonderingen:

  • als de ontvanger geen recht heeft op BTW-aftrek als deze het geschenk zelf zou hebben gekocht , dan mag u de BTW ook niet in mindering brengen (particulier of niet-BTW-ondernemer)
  • er is een jaarlijks drempelbedrag voor personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken (2015: € 227 BTW) per ontvanger per boekjaar