BTW oninbare vorderingen

U stuurt uw klant een factuur en u moet daarover direct BTW aangeven en betalen. Als uw klant niet of niet alles betaalt, dan heeft u BTW betaald die u niet heeft ontvangen. Deze BTW kunt u terug vragen. Hiervoor moet u wel aannemelijk kunnen maken dat de afnemer niet heeft betaald. De afnemer hoeft niet failliet te  zijn, maar er moet vaststaan dat hij niet gaat betalen.
U kunt binnen een maand nadat vaststaat dat de BTW niet wordt voldaan, bij de belastingdienst een verzoek indienen om de BTW terug te ontvangen. U moet wel aantonen dat u actie heeft ondernomen om de vordering te innen (schriftelijke aanmaningen, telefoonnotities).